Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Otázky

Otázky ze všeobecné pedagogiky:

Charakterizujte pedagogiku.

Předmět pedagogiky

Systém pedagogických disciplín

Charakterizujte pojmy : vzdělávání, vzdělání, výchova, vyučování

Vztah pedagogiky k jiným vědám

Charakterizujte úlohy a význam učitele

Co je to výchovně-vzdělávací proces

Charakterizujte výchovně-vzdělávací systém

Poslání a význam didaktiky

Otázky z teorie výchovy:

Charakterizujte teorii výchovy

Co je výchova

Činitelé rozvoje osobnosti

Složky výchovy, charakterizovat a uvést alespoň 5 složek

Principy výchovy, charakterizovat a vyjmenovat alespoň 5

Metody výchovy charakterizovat a rozdělit

Prostředky výchovy, jen charakterizovat

Výchova ve škole

Výchova v rodině

V čem je přínos výchovy pro společnost

Otázky ze sociologie výchovy:

Charakterizujte sociologii výchovy

Co je předmětem sociologie výchovy

Charakterizujte socializaci

Uveďte funkce rodiny

V čem jsou překážky  v přístupu ke vzdělání

Jaké jsou funkce školy

Které jsou klíčové problémy učitelství

Které oblasti socializace řeší škola

V čem se projevují  vztahy školy a společnosti

Co může udělat stát pro kvalitu vzdělávání

Otázky ze srovnávací pedagogiky:

Charakterizujte srovnávací pedagogiku a její význam

Předmět srovnávací pedagogiky

Přínos srovnávací pedagogiky

Význam vzdělání

Instituce pro srovnávací pedagogiku

Význam terminologických a překladových slovníků v SP

Jaká je podstata a význam UNESCO

V čem je základ rozdílných výchovně-vzdělávacích systémů

Co je to ISCED

Kolik roků trvá povinná školská docházka na slovensku a v české republice.

 

 

TOPlist