Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Tabulka do psychologie

PSYCHOLOGIE

Témata seminárky (5 normo stran, odevzdat 3. 12. 2010):        

Ontogeneticko-psychologické aspekty mojí práce

Metody psychologie aplikované v mé profesi

Kvalita života v kontextu mého životního stylu pracovního zařazení

Aktuální momenty psychické regulace chování v mém životě

Moje osobní pracovní motivace pedagoga

Osobitosti emocionálních procesů z pohledu mého pracovního zařazení

Stres v mojí práci pedagoga

Stres dnešní mládeže a jeho zvládání

Frustrace v mé pracovní činností

Osobnost pedagoga z pohledu mého pracovního zařazení

Na zkoušky se chodí v 8:00h (kordárna-nad motorestem) – písemná zkouška

 

Věk

Psychosociální stav

Psychosociální konflikt

Příznivý výsledek

Nepříznivý výsledek

1.období

Od narození do 18 měsíců

Kojenecký věk

Základní důvěra

X

Základní nedůvěra

Naděje, schopnost počkat si na uspokojení potřeb, snášení frustrací

Podezřívání, uzavřít se do sebe, nedůvěra

2.období

Od 18 měsíců do 3 let

Rané dětství

Autonomie – schopnost vládnout svým tělem, životem

X

Hanba

Vůle, sebekontrola, sebeocenění

Nátlak, impulzivnost

3.období

3 – 6 let

Předškolní věk

Iniciativa

X

Vina

Účelnost, funkčnost, radost z ukončené činnosti, dosáhnutého výsledku

Zábrany, zabrzděnost

4.období

6 – 11 let

Školní věk

Pracovitost

X

Podřadnost

(pocit méněcennosti)

Kvalifikovanost, kompetentnost

Pocit méněcennosti, podřadnosti

5.období

Puberta až do raných 20 let

Adolescence

Pocit jedinečnosti identity

X

Zmatenost chápaní vlastní role

Víra, důvěra, věrnost

Nedostatek důvěry, vzdor, sociálně nepřijatelná identita

6.období

Raných 20 let – 40 let

Mladá dospělost

Důvěrnost, intimita, přátelství, manželství

X

Izolovanost

Láska

Povýšenost, izolovanost

7.období

40 – 60 let

Střední dospělost

Střet s ostatními generacemi, rozvoj sebe

Zaujetí sebe samým, starostlivost o budoucí generace

Odmítání druhých, zhovývavost sebe

8.období

Od 60 let

Starší věk

Začlenění se do společnosti, integrované já

Zoufalství,

moudrost, uspokojení vlastním životem, vyrovnaní se se smrtí

Pohrdání, odpor, znechucení, odpor zoufalství

 

Etapy lidského života dle Eriksona

0-1 rok díky péči matky získává dítě základní pocit důvěry v životě, ctností získanou v tomto období je naděje

1-3 roky rozpor mezi pocitem autonomie a studu v závislosti na požadavcích okolí

3-6 let (předškolní věk) konflikt mezi vlastní iniciativou a pocity viny vývoj svědomí

6-12 let člověk konflikt mezi snaživostí v práci a pocitem méněcennosti „vstup do života“ ctností je kompetence

12-19 let (věk dospívání) hledání vlastní identity v konfliktu s nejistotou ohledně své role mezi lidmi ctností je věrnost

19-25 let (mladá dospělost) jedinec je připraven splynout s druhou osobou objevuje hranice své intimity, ctností je láska

25-50 let (dospělost) pocit generavity (touha tvořit) se dostává do konfliktu s pocitem osobní stagnace, ctností je schopnost pečovat o někoho nebo něco

od 50 let (pozdní dospělost, stáří) pocit osobní integrity (vyrovnanosti) která se projeví přijetím vlastního života je v konfliktu s pocitem zoufalství a strachu ze smrti, ctností je moudrost.

 

TOPlist